bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort porno izle porno film xnxx porn türkçe sikiş sikiş izle escort bayan şişli escort escort halkalı escort topkapı escort İstanbul escort halkalı escort eskort izmit izmit escort
HABER AKIŞI

Avusturya İşçi Tarihinden Bir Kesit

 Tarih: 21-10-2018 17:13:33
Avusturya’ daki sendikalaşma oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşüktü. 1895 yılında yapılan sayımlara göre İmparatorlukta 6,5 milyon işçi ve memur vardı.

19. yüzyılın seksenli yıllarına değin işçilere yasal çerceve de olanak verilmediğinden dolayı, işçiler kendi imkanları ile kurdukları derneklerde örgütleniyorlardı.

Fakat kapitalizmin ülke de etkinlik kazanması ve çelişkilerin büyümesiyle birlikte tek tek işçi dernekleri, işçilerin haklı taleplerini yaşama geçirmede oldukça cılız kaldıkları gözlemleniyor.

• Bu cılızlığı gidermek ve işverenlere karşı daha etkin bir mücadele vermek amacıyla, bu irili ufaklı dernekleri tek bir çatı altında toplama girişimleri de yoğunlaştı.

1 Mayıs kutlamalarına gösterilen ilği, sendikacıları bu yöndeki çalışmalarında yüreklendiren önemli faktördü.

“Sanayicilerin Birliğini” (Industtriellenverband) kurmaları, işçi önderlerinin bu yöndeki çalışmalarını daha da yoğunlaştırmıştı.

 

• İşveren çevrelerinin kurduğu böylesine güçlü bir birliğe karşı koymak, ancak merkezi örgütlenmeye giden, güçlü bir sendikal hareketle mümkün olacaktı.

1893 yılının Aralık ayında Viyana’da ilk Sendika Kurultayı gerçekleştirildi.

Bu kurultaya yaklaşık 50 bin üyeyi temsilen 194 sendika katılmıştı.

 

• Bu ilk kurultayda sendikaları bir araya getirecek bir komisyonun kurulması karara bağlandı.

Bu komisyonla birlikte sendikal hareket merkezi bir organa kovuşmuştu.

Yine de Avusturya’ daki sendikalaşma oranı diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşüktü.

1895 yılında yapılan sayımlara göre İmparatorlukta 6,5 milyon işçi ve memur vardı.

Oysa bunların sadece yaklaşık 88 bini sendika üyesiydi.

Bu da % 1.35 oranında bir sendikalaşma oranı demekti.

 

• 19.yüzyılda yükselen milliyetcilik akımları sendikaları da etkilemişti.

1896 yılında yapılan ikinci sendika kurultayında Çek sendika temsilcileri yönetimde kendilerinin yeterince temsil edilmediklerini belirterek, bu durumun değiştirilmesi yönünde bir önerğe verdiler.

Bu önerğenin rededilmesiyle sendikal hareket bölündü.

 

• 1905 yılında yapılan istatistiklere göre İmparatorluk Sendika Komisyonunun 450 bin üyesi vardı.

Çek Sendika Komisyonun üye sayısı ise 50 bin’di.

İmparatorluk genelinde yarım milyon örgütlü işçi bulunuyordu.

Avusturya İşçi Hareketi on yılda örgütlenme mücadelesinde hiç de azımsanmayacak bir yol almıştı.

 

 Sendikacıları yıldırma çabaları; Kara listeler

• Sendikaların giderek güçlenmesi elbette en fazla işverenleri rahatsız ediyordu.

1901-1903 yılları arasında hüküm süren ekonomik bunalım işverenlerin sendikal yükselişe karşı atağa geçmesinin yolunu acıyordu.

İşsizliğin artması ve sendikalardan ayrılmalar işverenlere bu niyetlerini gerçekleştirmede yardımcı olmuştu.

 

• Sendikal hareketin işçilerin yaşam koşullarını iyileştirme yönünde attıkları adımları geri tepmek ve örğütlü mücadeleyi kırmak için hapis cezalarının ve siyasal baskıların

da çok şeyi değiştirmediğini gören işverenler farklı yöntemlere başvurmaya başladılar.

Arkadaşları için mücadele veren işçileri “Kara Listeye” alıyor ve bu kişileri yıldırmaya çalışıyorlardı.

 

• Listeye geçen bir işçinin mesleğinde iş bulma olanağı neredeyse yoktu.

İşverenler başlangıcta gizli olarak başvurdukları bu yöntemleri, sonraları açık açık yapmaktan da çekinmiyorlardı.

İşçi örgütlenmeleri bu tür yöntemlere karşı yasal yollardan karşı koymanın yollarını aradılar.

1905 yılında fırın işçileri bu olayı Anayasa Mahkemesine kadar götürdüler.

Nitekim mahkeme işçilerin tazminat taleplerini haklı bulmuş ve hazırlanan listelerin yasal olmadığı kararına varmıştı.

Böylelikle işçilerin eline “Kara Listelerle” mücadelede de önemli bir silah geçmişti

 

 SEÇİM HAKKI VE SENDİKAL HAREKET

• İşçi hareketi işverenlere karşı sürdürdüğü mücadelenin devlet politasına yansıması ve mecliste işçilerin lehine yasal düzenlemelerin gerçekleştirmesi için politik mücadeleyi de sürdürüyorlardı.

Ama hüküm süren seçim sistemi halkın büyük bir kesimini politik yaşamdan dışlıyordu.

Oy kullanabilme verilen verğiye ve sahip olunan mal varlığına bağlı tutulduğundan, işverenler büyük toprak sahipleri, kısacası mülkiyet sahipleri eğemenligi ellerinde tutuyorlardı.

 

• Ancak 1897 yılında seçim sisteminde yapılan bir değişiklikle 24 yaşını dolduran bütün erkeklere seçme hakkı verilmişti.

İşverenlerin, büyük toprak sahiplerinin oluşturduğu mülkiyet sahiplerine düşen sandalye sayısı 353 iken, halkın büyük bir kesimini teşkil eden emekçilere düşen sandalye sayısı ise yalnızca 72 idi.

 

• 1905 yılında ekonomik ́deki canlanma işçileri seçim hakkının genişletilmesi yolunda eyleme geçmesine neden oldu.

Rusya da burjuva devriminin bir uzantısı olarak Çar tarafından onaylanmıştı.

Aynı yılın Kasım ayında Avusturya’da sendikalar işi bırakma kararı aldılar.

Genel Grev ve Viyana da parlamentoya doğru yürüyüşe geçen 250 bin çalışan kişi genel ve eşit seçim hakkının yürürlüğe konmasında entin bir rol oynamıştı.

 

• Bu genel ve eşit seçim hakkı ne yazıkkı henüz kadınları kapsamıyordu.

1907 yılında yapılan seçimlerde kadınlara yine yer verilmemişti.

Parlamentoya giren 89 Sosyal Demokrat parti temsilcisi arasında çok sayıda sendikaci da bulunuyordu.

 

 SAVAŞ ÖNCESİ SENDİKAL HARAKET

• Gerci genel ve eşit seçim hakkıyla işçi temsilcileri parlamentoya girebilmişti, fakat işçilerin taleplerini yasal düzenlemeye dönüştürecek güçte değillerdi henüz.

Yine de işçi temsilcilerinin parlamentoya girmesiyle birlikte kısıtlı da olsa birtakım haklar kazanıyordu.

Yapılan toplu sözleşmelerin sayısında büyük bir artış gözleniyordu.

 

• 1910 yılında Avusturya genelinde 10 saatlik çalışma günü yürürlüğe sokulmuştu.

Bu arada uluslararası politikadaki gelişmeler işçi haraketinin zayıflamasına neden olmuştu.

Bosna’nın ilhakıyla birlikte bir savaş tehlikesi şimdilik atlatılmış, fakat savaşın gölgesi ortalıkta dolaşıyordu.

Bu ortam spekülatörler ve kazanç peşinde koşanlar için bulunmaz nimetti.

 

• Yiyecek maddeleri fiyatlarındaki artışla durmak nedir bilmiyordu. Bir yıl sonra buna ekonomik kriz de eklenince pahalılık işçilerin altından kalkacağı gibi değildi artık.

Yürüyüşler ve grevler yapılıyordu.

Sendikalar bu tek tek grevleri örgütlemeye çabalıyorlardı, fakat hükümet asker ve polis gücüyle buna karşılık veriyordu.

Çıkan olaylarda bir çok kişi yaşamını yitiriyordu.

 

 SAVAŞ BAŞLIYOR..

• 28 Haziran 1914′te Avusturyalı Prens Ferdinand ve karısının Saraybosna’da öldürülmesiyle birlikte Avusturya- Macaristan İmparatorluğu Sırbistan’a savaş ilan etti.

Kısa sürede Türkiye’yi de içine alan bir savaş arenasına dönüşen ve Avrupa’da dört yıl sürecek olan 1 Dünya Savaşı özellikle de çalışan kesimi oldukça güç duruma düşürüyordu.

 

• Daha savaş öncesinde Başbakan Stürgkh parlamentoyu safdışı bırakmış ve ülkeyi Olağanüstü Hal yöntemiyle yönetiyordu.

Avusturya ‘da bir tür diktatörlük egemen olmuştu.

Birçok yasanın yürürlükten kaldırılması sendikaları zor durummda bırakmıştı.

Gerçi onlar savaşa karşıydı, fakat savaşı engelleyecek güçte değildiler.

Savaştan dolayı sefalete sürüklenen işçileri desteklemek için çalışmalar yürütüyorlardı.

Özellikle savaşı bir spekülasyon aracı olarak kullanan ve büyük kazançlar sağmaya çalışan kesimlere karşı mücadeleye girişmişlerdi.

 

• Bir çok işçinin askere alınması ve çoğunun savaşa hizmet eden işletmelerde çalışmaya mecbur edilmesi sendikal haraketin gücünü oldukça zayıflatmıştı.

1916 yılına kadar üyelerin yüzde 60′ını kaybetmişlerdi.

Bu arada bir çok sendika temsilcisi de askere alınmıştı.

Resmi makamlar sendikaların yapmak istedikleri toplantılara nadiren izin veriyorlardı.

 

• Hüküm süren açlık ve yiyecek maddesi sıkıntısı ve sendikal hareketin bu dönemde koşullardan ötürü pek varlık gösterememesi işçileri umutsuzluğa sürüklüyor ve onların sendikalardan kopmasına yol acıyordu.

İşte bu ortamda Victor Adler’in oğlu olan Fritz Adler işçilere, özellikle de hükümete sesini duyarabilmek için Ekim 1916′da Başbakan Strürgkh’ü öldürdü.

Fritz Adler, işçilerin savaşan ülke devletleri tarafından “Yem” olarak kullanılmasına karşı çıkılması gerektiğini, işçilerin birbirlerine karşı değil, yeni bir toplumsal düzen için mücadele etmesi gerektiğini savunuyordu.

 

• Çıkarıldığı Olağanüstü Hal Mahkemesinde Adler şimdiye kadar bir çok kişinin dile getirmediği siyasal gerçeklerle savunmasını yaptı.

Nitekim amacına ulaşmış sayılırdı; İşçi haraketi üzerinden uyuşukluğu ve pasifizmi kırarak tekrar mücadeleye ivme kazandırmıştı.

Mücadele içinde ve mahkemedeki savunmalarıyla öne çıkan fritz işçi önderi oldu.

Rus devrimiyle birlikte Avusturya İşçi Haraketi de biraz olsun haraketlilik kazandı.

Ufukta savaşın sona erme umudu belirmişti.

Hakim sınıflar kendilerine olan güvenini yavaş yavaş yitiriyorlardı.

 

• Sendikalar kendi içinde toparlanarak, muallak ortamdan kurtularak önemli bir örgütlü güce dönüşmüştü.

Örgütlü bir gücü temsil ediyorlardı artık.

1917 ve 1918 yılında çok sayıda grev yapıldı.

Ocak 1918′de Daimler çalışanları işi bırakıyorlardı.

Bu grev kısa sürede diğer branşlara da yansıdı., tam sekiz gün süren bu grevde hükümet yetkilileri işçilerin üstüne askerleri yollamakta tereddüt ettiğinden işçilerin sendika yetkileriyle masaya oturmak zorunda kalmıştı.

Savaş ekonomisinin hüküm sürdüğü işletmelerde çalışma koşullarının düzeltilmesi ve temsilci seçme hakkı sendikalarca kabul ettiriliyordu.(virgül.at)

 

  Kaynak: Haber Merkezi   Editör: Perspektif   Bu haber 1531 defa okunmuştur.
  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Avusturya HABERLERİ
  DEUTSCH HABERLERİ
Verdächtigte im Pflegeskandal: „Unser Leben wurde zerstört“ Verdächtigte im Pflegeskandal: „Unser Leben wurde zerstört“ Erstmals sprechen jene vier Pfleger, die in Kirchstetten Patienten schwer missha..
Sexuelle Belästigung ist kein „Spaß“ Sexuelle Belästigung ist kein „Spaß“ Leiharbeiterin bekam mit AK-Hilfe 1.000 Euro Schadenersatz
1 Euro 50 als neuer Stundenlohn für Flüchtlinge 1 Euro 50 als neuer Stundenlohn für Flüchtlinge Entwurf von Innenminister Kickl. Innenminister stört, dass manche Körperschaften..
Vermisster Schauspieler Matthias Messner tot aufgefunden Vermisster Schauspieler Matthias Messner tot aufgefunden Der 42-Jährige war seit Sonntag verschwunden. Die Polizei bestätigt den Fund des..
  Avusturya HABERLERİ
Avusturya Kime Zengin? Avusturya Kime Zengin? Avrupa Birliği içerisinde dördüncü büyük ekonomiye sahip Avusturya’da her dört k..
İslam Cemaati’nin Suç Duyurusuna Strache’den Yanıt İslam Cemaati’nin Suç Duyurusuna Strache’den Yanıt Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), Özgürlük Partisi (FPÖ) Lideri ve Başbakan Yardım..
Kan Bankasının Verdiği Kandaki Sıtma Patojenleri Can Aldı Kan Bankasının Verdiği Kandaki Sıtma Patojenleri Can Aldı Avusturya’da bir kadın, ameliyat olduktan sonra, sıtmaya yakalanarak hayatını ka..
Avusturya’da En Çok Irkçılık Sosyal Medyada Avusturya’da En Çok Irkçılık Sosyal Medyada ZARA “Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit” derneğinin raporunda, siyasilerin..
  Viyana HABERLERİ
Viyana’da Yangın: 1 ölü Viyana’da Yangın: 1 ölü Pazartesi akşamı Viyana’da dairede çıkan yankın sonucu, bir kadın hayatını kaybe..
Okulda Sistematik Baskı Okulda Sistematik Baskı Avusturya’nın Başkenti Viyana’da, bir öğretmenin öğrencilerine sistematik baskı ..
Alkol Alarak Köpek Gezdirilmeyecek Alkol Alarak Köpek Gezdirilmeyecek Viyana’da köpek sahipleri sıkı denetime giriyor. Polis dahil üç kurum tarafından..
Orta Avrupa Üniversitesi Viyana’ya Taşınıyor Orta Avrupa Üniversitesi Viyana’ya Taşınıyor Almanca konuşan dünyanın en büyük üniversite kenti olan Viyana’ya, Orta Avrupa Ü..
  Almanya HABERLERİ
Düsseldorf uçağı yanlışlıkla Edinburgh'a indi Düsseldorf uçağı yanlışlıkla Edinburgh'a indi British Airways'in Düsseldorf seferi için Londra'dan kalkan uçağı yanlışlıkla İs..
Almanya Müslümanlar İle Türkiye Arasındaki Ekonomik Ve Kurumsal Bağları Koparmak İstiyor Almanya Müslümanlar İle Türkiye Arasındaki Ekonomik Ve Kurumsal Bağları Koparmak İstiyor Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber, "Şu an Alman Müslümanlar içi..
Hakim Ve Savcılar İçin Başörtüsü Yasağı Anayasaya Uygun Hakim Ve Savcılar İçin Başörtüsü Yasağı Anayasaya Uygun Almanya'nın Bavyera eyaletinde Anayasa Mahkemesi, hakimler ve savcılar için başö..
Milli Görüş Eski Yöneticilerine Vergi Kaçırmaktan Hapis Cezası Milli Görüş Eski Yöneticilerine Vergi Kaçırmaktan Hapis Cezası Almanya’da İslam Toplumu Milli Görüş derneğinin dört eski yöneticisi vergi kaçır..
  Türkiye HABERLERİ
Çanakkale'de Göçmen Teknesi Battı Çanakkale'de Göçmen Teknesi Battı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan Midilli A..
Erdoğan’dan Ayar: Sultanahmet'i Doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı Dolduralım' Diyeceksin! Erdoğan’dan Ayar: Sultanahmet'i Doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı Dolduralım' Diyeceksin! Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışm..
Türkiye Belçika Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı Türkiye Belçika Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı Ankara, Belçika Büyükelçisine Brüksel mahkemesinin PKK ile bağlantılı olduğu idd..
CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı CHP'nin seçim bürosuna silahlı saldırı: 2 yaralı CHP'nin İzmir Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal'ın Yamanlar seçim irt..
  Kültür Sanat HABERLERİ
YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK YENİLGİ YILLARININ AVUNTUSU; ARABESK “ Ben hep yenilmeye mahkum muyum Ben hep ezilmeye mecbur muyum İtirazım var bu..
Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi Oscarlar 2019- Adayların ve kazananların tam listesi 2019 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'da düzenlendi..
Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Sanatçı Hakan Yeşilyurt yaşamını yitirdi Eftelya, Sen Aşksın, Çökertme, Bize Kalan gibi albümlerin sahibi sanatçı Hakan Y..
Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Öfkeli ve hüzünlü şarkı sözleri artışta Yapılan bir araştırmaya göre 1950'lerden bu yana üzüntü, tiksinti ve korku ifade..
  Fransa HABERLERİ
Almanya-Fransa Ortak Meclisi Toplandı Almanya-Fransa Ortak Meclisi Toplandı Almanya ile Fransa'nın ortak olarak kurduğu meclis ilk oturumunu gerçekleştirdi...
Fransız İslam Konseyi'nden Sosyal Medya Devlerine Suç Duyurusu Fransız İslam Konseyi'nden Sosyal Medya Devlerine Suç Duyurusu Fransa İslam Konseyi, Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldır..
Avrupalı ırkçıların komplo teorisi 'Büyük Yer Değiştirme' nedir? Avrupalı ırkçıların komplo teorisi 'Büyük Yer Değiştirme' nedir? "Göçmenler hızla çoğalıyor, bir süre sonra kendi topraklarımızda azınlık konumun..
Tavuklar Kümese Giren Tilkiyi 'Birlik Olup Öldürdü' Tavuklar Kümese Giren Tilkiyi 'Birlik Olup Öldürdü' Fransa'nın kuzeydoğusundaki bir tavuk çiftliğinde, kümese girmeye çalışan bir ti..
  Belçika HABERLERİ
"Aşırı Sağ Avrupa'da Silahlanıyor" Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamının ardından tekrar gündeme gelen aşırı sağ..
Belçika'da yeni yasa Müslüman ve Yahudileri bir araya getirdi Belçika'da yeni yasa Müslüman ve Yahudileri bir araya getirdi Belçika'nın Flaman bölgesinde hayvan kesimlerinin dini kurallara göre yapılmasın..
Belçika'da Türklerin yaşamadığı 'Türk köyü'nde festival coşkusu Belçika'da Türklerin yaşamadığı 'Türk köyü'nde festival coşkusu Belçika'da kendilerini asırlardır "Türk" olarak tanımlayan Faymonville köyündeki..
Doktorlar artık bakirelik sertifikası vermeyecek Doktorlar artık bakirelik sertifikası vermeyecek Belçika'da bundan böyle bakirelik testleri yapılamayacak bunun için belge de ver..
  Hollanda HABERLERİ
Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Tramvay saldırısı zanlısı Gökmen Tanış 'terör' suçundan yargılanacak Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu en az üç kişi hay..
Aşırı Sağcı Parti Oy Patlaması Yaptı Aşırı Sağcı Parti Oy Patlaması Yaptı Hollanda'da Çarşamba günü gerçekleştirilen seçimlerde, sandık çıkış anketleri Ma..
Bosna Kasabı Radovan Karadzic'in Temyiz Kararı Açıklanıyor Bosna Kasabı Radovan Karadzic'in Temyiz Kararı Açıklanıyor Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (IC..
Tramvay Saldırganı Yakalandı Tramvay Saldırganı Yakalandı Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu en az üç kişi hay..
  İngiltere HABERLERİ
Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu Hapishaneye Ölü Sıçan İçinde Uyuşturucu Sokuldu İngiltere'nin güneyindeki Shaftesbury kasabasında bir hapishanenin bahçesinde ka..
Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi Balyozla Beş Camiye Saldırı Gerçekleştirildi İngiltere'de Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Birmingham kentinde, gece saatl..
Londra’da Bombalı Paketler Alarmı Londra’da Bombalı Paketler Alarmı İngiltere’nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir tren istasyonunda içind..
Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı Ankara Anlaşması başvuruları 2018'de rekor kırdı İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın 28 Şubat tarihinde açıkladığı verilere göre, İn..
  İsviçre HABERLERİ
Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi Başörtüsüyle Belediye Konseyine Alınmayan Müslüman Kadından Oturma Eylemi İsviçre'nin Cenevre kantonunda Müslüman konsey üyesi başörtüsüyle toplantıya alı..
Bizi Hackleyin Para Verelim Bizi Hackleyin Para Verelim İsviçre hükümeti, elektronik oy kullanma sistemini hackleyebilecek korsanlara 15..
Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı Cenevre'de kamu görevlilerine dini semboller yasaklandı İsviçre'nin Cenevre Kantonu'nda 'laiklik yasası' olarak adlandırılan ve kamu çal..
İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutukluların yarısının ikameti başka ülkelerde İsviçre'de tutuklu ve mahkum sayısı son 30 yıl içerisinde yüzde 50 artış gösterd..
  Wiener Neustadt HABERLERİ
Torunu Katil Zanlısı Olarak Tutuklandı Torunu Katil Zanlısı Olarak Tutuklandı Aşağı Avusturya Eyaletinde cumartesi günü, evinde ölü bulunan yaşlı kadının, kat..
Ternitz'de Kadın Cinayeti Şüphesi Ternitz'de Kadın Cinayeti Şüphesi Aşağı Avusturya Eyaleti (NÖ) Neunkirchen merkezine bağlı Ternitz kasabasında, bi..
El İlanları: Başı Açık Kadın ''Hure''  Kötü Kadın El İlanları: Başı Açık Kadın ''Hure'' Kötü Kadın Avusturya'da, ''Allah için örtün'' başı açık kadın ''Hayat kadınıdır'' gibi ibar..
Dört Gencin İçinde Bulunduğu Araç Kaza Yaptı Dört Gencin İçinde Bulunduğu Araç Kaza Yaptı Aşağı Avusturya (NÖ) St. Veit’de meydana gelen kazada, 19 yaşındaki genç hayatın..
  Avrupa HABERLERİ
Müslümanlara Silahlanma Çağrısı Yapan İmam Görevden Alındı Müslümanlara Silahlanma Çağrısı Yapan İmam Görevden Alındı Yeni Zelanda'da yaşanan cami saldırılarının ardından Çekya'da Müslümanlara silah..
Yolcu Gemisinde Mahsur Kalan Yolculardan 500'ü Kurtarıldı Yolcu Gemisinde Mahsur Kalan Yolculardan 500'ü Kurtarıldı Norveç'ın batı kıyısı açıklarında arıza yapan Viking Sky adlı turist gemisinde b..
Adalet Divanı'nın Kararı Sınır Dışı Etmeyi Kolaylaştırdı Adalet Divanı'nın Kararı Sınır Dışı Etmeyi Kolaylaştırdı Almanya, başvurusu reddedilen bir sığınmacıyı sosyal koşulları daha kötü olan bi..
Ankara-AB Hattındaki Mülteci Anlaşması Ankara-AB Hattındaki Mülteci Anlaşması Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşması üçüncü yılında "siyasi an..
  Analiz / Yorum HABERLERİ
10. Viyana Gettosu 10. Viyana Gettosu Avusturya’nın Başkenti Viyana’nın 10. Bölgesinde yaşayan Türkiye göçmenleri, bir..
Hükümet Viyana Belediye Evlerini Satacak Mı? Hükümet Viyana Belediye Evlerini Satacak Mı? (Virgül-Analiz) Yaklaşık iki milyon nüfusu olan, Avusturya’nın Başkenti Viyana'n..
Almanya´da Türk Yetimler (2) Almanya´da Türk Yetimler (2) (İlk Yazının Devamı) Savaşlar babaları öldürür. Babaları ölen çocuklar savaşları..
Almanya´da Türk Yetimler Almanya´da Türk Yetimler Savaşlar babaları öldürür. Babaları ölen çocuklar savaşların en acımasız yanıyla..
  Virgül Kadın HABERLERİ
Avrupa'ya Ulaşmaya Çalışan Göçmenlerin Çoğu Tacize Uğruyor Avrupa'ya Ulaşmaya Çalışan Göçmenlerin Çoğu Tacize Uğruyor Gerek savaş ve baskıdan kaçmak nedeniyle gerekse daha iyi yaşam koşulları arayış..
Avusturya'da Kadına Yönelik Şiddet Avusturya'da Kadına Yönelik Şiddet Avusturya'da tahminlere göre, yılda 25 ila 30 kadın erkek eşi/arkadaşı veya eski..
İcra Memuru Gibi Eş İcra Memuru Gibi Eş Yedi ay evli kaldığı eşinden boşanmak isteyen kadın, hukuki destek veren interne..
Eşit Ücret Günü'nde kadınlara indirimli bilet Eşit Ücret Günü'nde kadınlara indirimli bilet Almanya’da kadınlarla erkekler arasındaki gelir eşitsizliği yüzde 21 oranında. B..
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR

Sitemizdeki Haberleri Beğeniyormusunuz?


HABER ARŞİVİ
LİNKLER
resmi ilanlar
Yukarı